كانكس سیار

کانکس متحرک به کانکسهایی اطلاق می شود که سیستم آنها طوری طراحی می شود که قابلیت سریع حمل و نقل را داشته و کاربرد آن در مواردی است که کانکس یا همان کاروان در فواصل زمانی کوتاه باید جابجا شود.

تصاویر کانکس سیار

کانکس سیار - ZU6

کانکس سیار – ZU6
Image Detail

کانکس انباری متحرک - ZU5

کانکس انباری متحرک – ZU5
Image Detail

کانکس متحرک - ZU4

کانکس متحرک – ZU4
Image Detail

کانکس سیار - ZU3

کانکس سیار – ZU3
Image Detail

کانکس اورژانس سیار - ZU2

کانکس اورژانس سیار – ZU2
Image Detail

کانکس چرخ دار - ZU1

کانکس چرخ دار – ZU