کانکس و کانتینر اسکان سپهر *

فروش انواع کانکس های کارگاهی و اداری وچرخدار و نگهبانی با سه تیپ متفاوت در اندازه ای مختلف،متناسب با شرایط آب و هوایی.