گاهی در برخی شهرستان ها نیاز به ساخت مدرسه وجود دارد اما به علت صعب العبور بودن مسیر رسیدن به روستا یا شهرستان نمیتوان مصالح ساختمانی را به آن مناطق منتقل کرد، در این صورت نیاز به ساخت مدرسه پیش ساخته به وجود می آید که میتوان کانکس مدرسه را به روش های مختلف ساخت و اجرا کرد.

در صورتی که مسیر جهت حمل متریال مناسب باشد میتوان متریال کانکس مدرسه را که بسیار راحت قابل حمل می باشند به محل ساخت مدرسه منتقل کرد و ساخت مدرسه پیش ساخته را در محل مورد نظر آغاز نمود، اما در صورتیکه مسیر صعب العبور بود میتوان کانکس مدرسه را به صورت چند قلو در کارخانه ساخت و به محل مورد نظر منتقل نموده و در آنجا آنها را به هم متصل نمود.

مزیت ساخت کانکس مدرسه در این است که میتوان در صورتی که بخشی از مدرسه نیاز به تعمیر یا حتی تغییر تعداد کلاس یا تجهیزات و امکانات داشت به راحتی و آسودگی با کمترین هزینه این تغییرات را در آن اعمال نمود.

و از دیگر مزایای کانکس مدرسه در این است که در حالیکه نیاز به جابجایی یا تغییر آدرس مدرسه پیدا شد ، به راحتی کانکس مدرسه را به محل مورد نظر می توان انتقال داد.

در کانکس مدرسه کلاس، آبدارخانه، نمازخانه، اتاق مدیریت، اتاق معلمان، اتاق استراحت، سرویس بهداشتی و آبخوری و تمام امکاناتی که جهت یک مدرسه پیش ساخته لازم است میتوان در نظر گرفت.

E.N

تصاویر کانکس مدرسه

 

 

کلاس درس پیش ساخته - کدZ-G15

 

کلاس درس پیش ساخته – کدZ-G15
Image Detail

 

کلاس درس پیش ساخته - کدZ-G14

 

کلاس درس پیش ساخته – کدZ-G14
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G13

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G13
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G12

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G12
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G11

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G11
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G10

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G10
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G09

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G09
Image Detail

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G08

 

مدرسه پیش ساخته -کد Z-G08
Image Detail

 

کانکس مدرسه - کد Z-G07

 

کانکس مدرسه – کد Z-G07
Image Detail

 

کانکس مدرسه - کد Z-G06

 

کانکس مدرسه – کد Z-G06
Image Detail

 

کانکس مدرسه - کد Z-G05

 

کانکس مدرسه – کد Z-G05
Image Detail

 

کانکس مدرسه -کد Z-G04

 

کانکس مدرسه -کد Z-G04
Image Detail

 

کانکس مدرسه - کد Z-G03

 

کانکس مدرسه – کد Z-G03
Image Detail

 

کانکس مدرسه -کد Z-G02

 

کانکس مدرسه -کد Z-G02
Image Detail

 

کانکس مدرسه - کد Z-G01

 

کانکس مدرسه – کد Z-G01