در این نوع کانکس امکان قرار گیری تجهیزات مخابراتی فراهم شده است.
کانکس مخابراتی اسکان سپهر با کاربری استقرار جهت ایستگاه های مخابراتی تلفن سیار BTS، فرستنده های رادیویی و بیسیم جهت تمام ارگان ها دولتی و خصوصی طراحی و ساخته می شود.
بدنه کانکس های مخابراتی از ساندویچ پانل می باشد که در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم بوده و باعث جلوگیری از تخریب تجهیزات مخابراتی در طول مدت استفاده از این نوع کانکس می شود.
تجهیزات کانکس مخابراتی با توجه به نیاز مهندسین داخل آن نصب می شود و این امکان را به مشتری میدهد که به راحتی از جایی به جای دیگر این کانکس را منتقل نماید.
شرکت اسکان سپهر بزرگترین تولیدکننده انواع کانکس و اتاق پیش ساخته در کلیه استان ها.
E.N

تصاویر کانکس مخابراتی

 

 

فروش کانکس مخابراتی- Z.L18

 

فروش کانکس مخابراتی- Z.L18
Image Detail

 

کانکس بی تی اس - Z.L17

 

کانکس بی تی اس – Z.L17
Image Detail

 

فروش کانکس بی تی اس - Z.L16

 

فروش کانکس بی تی اس – Z.L16
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L15

 

کانکس مخابراتی – Z.L15
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L14

 

کانکس مخابراتی – Z.L14
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L13

 

کانکس مخابراتی – Z.L13
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L12

 

کانکس مخابراتی – Z.L12
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L11

 

کانکس مخابراتی – Z.L11
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L10

 

کانکس مخابراتی – Z.L10
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L09

 

کانکس مخابراتی – Z.L09
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L08

 

کانکس مخابراتی – Z.L08
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L07

 

کانکس مخابراتی – Z.L07
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L06

 

کانکس مخابراتی – Z.L06
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L05

 

کانکس مخابراتی – Z.L05
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L04

 

کانکس مخابراتی – Z.L04
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L03

 

کانکس مخابراتی – Z.L03
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L02

 

کانکس مخابراتی – Z.L02
Image Detail

 

کانکس مخابراتی - Z.L01

 

کانکس مخابراتی – Z.L01