کانکس مخابراتی

_

گاهی در برخی شهرستان ها نیاز به ساخت مدرسه وجود دارد اما به علت صعب العبور بودن مسیر رسیدن به روستا یا شهرستان نمیتوان مصالح ساختمانی را به آن مناطق منتقل کرد، در این صورت نیاز به ساخت مدرسه پیش ساخته به وجود می آید که میتوان کانکس مدرسه را به روش های مختلف ساخت و اجرا کرد.

در صورتی که مسیر جهت حمل متریال مناسب باشد میتوان متریال این نوع کانکس را که بسیار راحت قابل حمل می باشند به محل ساخت مدرسه منتقل کرد و ساخت مدرسه پیش ساخته را در محل مورد نظر آغاز نمود، اما در صورتیکه مسیر صعب العبور بود میتوان این نوع کانکس را به صورت چند قلو در کارخانه ساخت و به محل مورد نظر منتقل نموده و در آنجا آنها را به هم متصل نمود.

مزیت ساخت کانکس مدرسه در این است که میتوان در صورتی که بخشی از مدرسه نیاز به تعمیر یا حتی تغییر تعداد کلاس یا تجهیزات و امکانات داشت به راحتی و آسودگی با کمترین هزینه این تغییرات را در آن اعمال نمود.

و از دیگر مزایای کانکس مدرسه در این است که در حالیکه نیاز به جابجایی یا تغییر آدرس مدرسه پیدا شد ، به راحتی آن را به محل مورد نظر می توان انتقال داد.

در کانکس مدرسه کلاس، آبدارخانه، نمازخانه، بخش اداری ، اتاق معلمان، اتاق استراحت، سرویس بهداشتی و آبخوری و تمام امکاناتی که جهت یک مدرسه پیش ساخته لازم است میتوان در نظر گرفت.

برای سفارش و خرید کانکس می توانید با ما تماس بگیرید.

Shed 1 2
Shed 2 2
Shed 3 2
Shed 4 2
Shed 5 2
Shed 6 2
Shed 7 2
Shed 8 2
Shed 9 2
Shed 10 2
Shed 10 1 1
Shed 11 2
Shed 12 2
Shed 13 2
Shed 14 2
Shed 15 2
Shed 16 2
Shed 17 2
Shed 18 1
Shed 19 1